کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 207-217

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ اکبر باقری؛ نورالله خیری؛ ایوب امیری