کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 3
1. اثر اسپری برگی اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی در شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-79

یوسف نصیری؛ طه ایزان؛ عبداله جوانمرد؛ جلال آرژه


2. اثر کادمیوم و زئولیت بر صفات رشد شاهی (Lepidium sativum L.) و تربچه (Raphanus sativus L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-146

صمد خرسندی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمد عدلی پور


3. تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رشد دو رقم ذرت شیرین

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-165

افسانه نعمت پور؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت