کلیدواژه‌ها = پلی‌فنل‌اکسیداز
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در دو رقم حساس و متحمل کلزا (Brassica napus) در کشت سوسپانسیون سلولی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-191

فاطمه سادات سید ابراهیمی؛ حسن حسنی کومله؛ علی اعلمی؛ محمد حسین رضادوست


2. تأثیر متیل جاسمونات بر کاهش خسارت سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه شلیل رقم رد گلد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-178

محمد رضا اصغری؛ نسرین اژدر