کلیدواژه‌ها = اسیدیته قابل تیتراسیون
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم در محلول غذایی بر کیفیت میوه فلفل دلمهای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-37

محمدکاظم سوری؛ صدیقه مردانلو


2. اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) رقم رشه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-190

الناز زارعی؛ تیمور جوادی؛ ناصر قادری؛ مسعود داوری