کلیدواژه‌ها = کیفیت میوه
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کلریدکلسیم و اسانس‌های مورخوش،‌ مریم گلی و گل راعی بر کنترل کپک خاکستری توت‌فرنگی (Fragaria ananasa)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-141

سولماز طهماسبی؛ سمیه رستگار؛ عبدالمجید میرزا علیان دستجردی؛ بیژن کاووسی


2. اثر محلول‌پاشی روغن‌سویا و نفتالن‌استیک‌اسید بر رشد رویشی و برخی از صفات کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-177

شیما چایانی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی؛ روح الله کریمی


3. اثر شوری بر فیزیولوژی رشد رویشی، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروزا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-161

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ سلاله نجفی؛ نوراله معلمی


4. تأثیر تیمارهای پس از برداشت کلریدکلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو رقم کوثری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-202

فاطمه کرم نژاد؛ جعفر حاجی لو؛ سید جلال طباطبایی