کلیدواژه‌ها = کاهش وزن
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان روی برخی ویژگی‌های کیفی و عمر انباری انبه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

سید مرتضی زاهدی؛ سکینه احتشامی؛ محمدعلی اعظمی


2. تأثیر تیمارهای پس از برداشت کلریدکلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو رقم کوثری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-202

فاطمه کرم نژاد؛ جعفر حاجی لو؛ سید جلال طباطبایی