کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در سیبزمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط آب و هوایی همدان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 179-193

گودرز احمدوند؛ فرزاد مندنی؛ معصومه دهقان بنادکی؛ سمیه حاجی نیا؛ بهاره اسکندری


3. اثر کود سبز بر ماده آلی خاک و برخی شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در منطقه رفسنجان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-80

محمد پورحسن خانی دولت آباد؛ شهاب مداح حسینی؛ حسین دشتی؛ اصغر رحیمی