موضوعات = تغذیه گیاه
اثر سطوح مختلف مولیبدن و نیتروژن روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی اسفناج

دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 13-27

10.22084/ppt.2024.28466.2108

لیلا مفتون؛ محمود اثنی عشـری؛ معصومه عامریان


بررسی رشد و فنولوژی محصول اصلی و راتون ارقام برنج در سامانه‌های زراعی مختلف

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-101

10.22084/ppt.2016.1769

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محبوبه ابراهیمی؛ اسماعیل یساری


تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی‌های بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus)

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 13-24

زینب علی پور؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ محمدحسن سیاری


اثر کود سبز بر ماده آلی خاک و برخی شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در منطقه رفسنجان

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 69-80

محمد پورحسن خانی دولت آباد؛ شهاب مداح حسینی؛ حسین دشتی؛ اصغر رحیمی


اثر کاربرد سطوح مختلف مس و روی بر برخی صفات رشدی، غلظت مس و روی و بازده و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.‌)

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 33-47

حمایت عسگری لجایر؛ جواد هادیان؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ بابک متشرع زاده


تأثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.)

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 163-179

معصومه عامریان؛ فرشاد دشتی؛ مجتبی دلشاد