موضوعات = تنظیم کننده های رشد
تعداد مقالات: 2
1. اثر غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد و اجزای آن در سیب‌زمینی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-56

خسرو پرویزی؛ شیرحسین فضلی


2. برهم‌کنش IBA و کود زیستی بر ریشه‌زایی قلمه‌ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-192

محسن رجبی؛ مهرداد چایی چی؛ علی عزیزی