موضوعات = گردوی ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زمان تهیه ریزنمونه و شرایط محیط‌کشت بر استقرار ریزنمونه دو رقم گردو؛ جمال و چندلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2020.4279.1258

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشـری