موضوعات = فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با استفاده از کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22084/ppt.2018.12779.1696

ابوالقاسم رحمانی؛ موسی سلگی؛ علیرضا خالقی؛ عباس میرزاخانی