موضوعات = فیزیولوژی و اصلاح (کلاسیک و مولکولی)درختان میوه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد میوه در زیتون (Olea europaea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2019.16575.1849

امیر عباس تقی زاده؛ علی اصغر زینانلو؛ رقیه امینیان؛ رحیم قره شیخ بیات؛ راحله خادمیان