موضوعات = کشت بافت گیاهی
تعداد مقالات: 4
1. اثر نوع محیط‌کشت، ساکارز و ترکیب تنظیم‌کننده رشد بر ریشه‌زایی گیاهچه‌های ژربرا در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 125-135

10.22084/ppt.2019.12595.1695

احمد شریفی؛ سیده مهدیه خرازی؛ مریم مرادیان؛ آزاده خادم


2. اثر محیط‌کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش

دوره 10، شماره 2، آذر 1397، صفحه 93-105

10.22084/ppt.2019.5619.1337

علی قربانی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ سیده زهرا حسینی


4. محیط‌کشت بهینه برای رشد درون شیشه‌ای گل‌آذین انگور

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-219

اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد