موضوعات = پایه های درختان میوه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، پومولوژیکی و غلظت برخی عناصر غذایی شش پایه از درختان میوه هسته‌دار

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-88

هومن شریفی؛ ناصر بوذری؛ میترا میرعبدالباقی


2. تنوع و روابط بین صفات رویشی در دانهال‌های حاصل از هیبرید طبیعی بنه‌باغی به‌عنوان یک پایه در پسته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-140

الهام صادقی سرشت؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ مجید اسماعیلی زاده