موضوعات = سیب زمینی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-206

10.22084/ppt.2017.6485.1376

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند


2. واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب‌زمینی به کود زیستی و آبیاری محدود

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-188

10.22084/ppt.2018.8122.1466

حبیب مارالیان؛ صفر نصراله زاده؛ یعقوب راعی؛ داوود حسن پناه