موضوعات = تنش رطوبتی
تعداد مقالات: 3
1. اثر پرایمینگ بذر بر‌ ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر و اجزاء عملکرد دانه در ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2020.18336.1910

میترا آئینی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مجتبی یوسفی‌راد؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید مدنی


2. اثر سولفات روی و آهن بر عملکرد و محتوای کامفرول گیاه دارویی کاسنـی (.Cichorium intybus L) تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-111

10.22084/ppt.2017.2316.

علی سپهری؛ الهه چیت ساز؛ نساء قره باغلی؛ مریم ثمن