موضوعات = تنش رطوبتی
تعداد مقالات: 2
1. اثر سولفات روی و آهن بر عملکرد و محتوای کامفرول گیاه دارویی کاسنـی (.Cichorium intybus L) تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-111

علی سپهری؛ الهه چیت ساز؛ نساء قره باغلی؛ مریم ثمن