موضوعات = بیولوژی گیاهی - فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کلریدکلسیم و اسانس‌های مورخوش،‌ مریم گلی و گل راعی بر کنترل کپک خاکستری توت‌فرنگی (Fragaria ananasa)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-141

10.22084/ppt.2017.2240

سولماز طهماسبی؛ سمیه رستگار؛ عبدالمجید میرزا علیان دستجردی؛ بیژن کاووسی