موضوعات = زراعت
تعداد مقالات: 15
1. اثر محلول‌پاشی برگی مس و روی بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم دیم در استان کردستان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-30

10.22084/ppt.2017.12037.1667

ساناز صفری؛ شیوا خالص رو؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی


3. اثر ترکیبات کودی آغازگر بر رشد گیاهچه و برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم لوبیا قرمز

دوره 10، شماره 2، آذر 1397، صفحه 157-167

10.22084/ppt.2017.2568.

فاطمه جعفرآبادی؛ شهاب مداح حسینی؛ اصغر رحیمی؛ احمد تاج آبادی پور


6. تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در سیبزمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط آب و هوایی همدان

دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-193

10.22084/ppt.2016.1864

گودرز احمدوند؛ فرزاد مندنی؛ معصومه دهقان بنادکی؛ سمیه حاجی نیا؛ بهاره اسکندری


7. بررسی رشد و فنولوژی محصول اصلی و راتون ارقام برنج در سامانه‌های زراعی مختلف

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-101

10.22084/ppt.2016.1769

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محبوبه ابراهیمی؛ اسماعیل یساری


9. تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی‌های بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus)

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 13-24

زینب علی پور؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ محمدحسن سیاری


10. اثر کود سبز بر ماده آلی خاک و برخی شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در منطقه رفسنجان

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 69-80

محمد پورحسن خانی دولت آباد؛ شهاب مداح حسینی؛ حسین دشتی؛ اصغر رحیمی


12. موازنه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مزارع مختلف گندم در گرگان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 47-57

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی