موضوعات = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی، آلکالوئید و پروآنتوسیانیدین کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در سه گونه عسلک (تیره گاوزبان) از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-29

10.22084/ppt.2018.9956.1565

رویا کرمیان؛ فاطمه آراوند؛ حسین جهانیان نجف آبادی؛ رامتین پاکزاد


5. ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی گیاه مورتلخ در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22084/ppt.2017.2199

عبدالرضا نعمت الهی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان؛ مرتضی یوسف زادی


6. تأثیر تغذیه با کود زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-124

10.22084/ppt.2017.8271.1477

محمد مهدی ضرابی؛ سودابه مفاخری؛ شکراله حاجی وند؛ امنه اروانه


8. اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 207-217

10.22084/ppt.2016.1775

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ اکبر باقری؛ نورالله خیری؛ ایوب امیری


10. بررسی تنوع مورفولوژیکی و تحلیل ضرایب مسیر بازده اسانس در جمعیت‏ های آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-56

10.22084/ppt.2016.1754

جواد هادیان؛ احسان کریمی؛ مرضیه شوریابی؛ فرزاد نجفی؛ محمد رضا کنعانی


12. برهم‌کنش IBA و کود زیستی بر ریشه‌زایی قلمه‌ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-192

محسن رجبی؛ مهرداد چایی چی؛ علی عزیزی