موضوعات = تنش های محیطی
تعداد مقالات: 3
1. اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-37

10.22084/ppt.2017.2231

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


2. تأثیر پرایمینگ بذر با کیتوزان بر جوانه‌زنی، روابط یونی و خصوصیات بیوشیمیایی نخود تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 163-177

بتول مهدوی؛ حسین صفری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


3. اثر کاربرد سطوح مختلف مس و روی بر برخی صفات رشدی، غلظت مس و روی و بازده و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.‌)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-47

حمایت عسگری لجایر؛ جواد هادیان؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ بابک متشرع زاده