موضوعات = فیزیولوژی پس از برداشت
تعداد مقالات: 11
4. اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 149-157

10.22084/ppt.2017.4921.1308

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری


6. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-77

10.22084/ppt.2017.2204

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی