موضوعات = فیزیولوژی
تعداد مقالات: 2
1. تحمل به تنش یخبندان ژنوتیپ‌های مرکبات تحت دو دمای زیر انجماد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22084/ppt.2020.19704.1938

ابوذر ابوذری؛ محمود سلوکی؛ بهروز گلعین؛ براتعلی فاخری؛ عاطفه صبوری