نویسنده = لیلی صفایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد ریشه، اندام هوایی و اسید کلروژنیک گیاه داروئی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم کاشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-143

حسین زینلی؛ لیلی صفایی؛ پریناز منافی؛ سعید دوازده امامی