داوران سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
محمدعلی ابوطالبیان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
عبداله احتشام نیا استادیار استادیار گروه تولیدات گیاهی (علوم باغبانی)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
جعفر احمدی استاد قزوین، انتهای بلوار نوروزیان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
احمد احمدیان استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه
عیسی ارجی دانشیار عضو هیات علمی
بهور اصغری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مسعود اصفهانی استاد دانشگاه گیلان
غلام عباس اکبری دانشیار دانشیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ابراهیم ایزدی دربندی استادیار استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
صاحبعلی بلندنظر استاد دانشگاه تبریز
عباس بیابانی دانشیار عضو هیئت علمی
خسرو پرویزی استادیار عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان
علیرضا پیرزاد استادیار دانشگاه ارومیه
محمدرضا جعفرزاده رزمی استادیار دانشگاه گنبد کاووس
سلما جمالیان استادیار عضو هیات علمی
تیمور جوادی استادیار دانشگاه کردستان
حمید حاتمی ملکی استادیار دانشگاه مراغه
عبداله حسن زاده استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه
اسفندیار حسنی مقدم سایر محقق و پژوهشگر باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
احمدرضا دادرس استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
عبدالرزاق دانش شهرکی استادیار دانشگاه شهرکرد
محمد امیر دلاور دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
ساسان  راستگو استادیار دانشگاه خلیج فارس
مهدی رحیمی استادیار استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و
مجید رستمی استادیار دانشگاه ملایر-گروه زراعت واصلاح نباتات
عبدالحسین رضایی نژاد استاد عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمدرضا زکایی خسروشاهی استادیار استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
احسان اله زیدعلی استادیار هیئت علمیگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
ابراهیم سابکی استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
حسن ساری‌ خانی دانشیار دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمد سیاری دانشیار عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
علی‌رضا سیروس‌مهر دانشیار دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
احمد رضا عباسی فر دانشیار عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه اراک
بابک عبدالهی مندولکانی استاد دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروهتولید و ژنتیک گیاهی
علی عزیزی استادیار هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
داود عسگری استادیار عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان
ساسان علی نیایی فرد استادیار دانشگاه تهران
سینا فلاح استاد عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
غفار کیانی دانشیار دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد مجدی دانشیار دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد مهدی مجیدی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
روح الله مرادی استادیار استادیار دانشگاهشهید باهنر کرمان
محمدرضا مرادی تلاوت دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سید امیر موسوی استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات
علی مومن پور استادیار استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
محمد میرزاخانی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه استان مرکزی
اصغر میرزایی اصل دانشیار عضو هیئت علمی
امین میرشکاری استادیار دانشگاه یاسوج
لطفعلی ناصری