اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1054
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 536
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 401

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 313
تعداد مشاهده مقاله 516851
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 380858
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 78 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 267 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 1144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 226 روز
درصد پذیرش 21 %