اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1038
تعداد پذیرش 182
تعداد عدم پذیرش 526
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 395

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 277
تعداد مشاهده مقاله 494458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 366314
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 72 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 264 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 1137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 200 روز
درصد پذیرش 18 %