اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1008
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 508
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 382

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 277
تعداد مشاهده مقاله 478066
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 351087
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 248 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 182 روز
درصد پذیرش 18 %