اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1098
تعداد پذیرش 260
تعداد عدم پذیرش 561
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 418

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 345
تعداد مشاهده مقاله 538629
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 396852
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 103 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 297 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 1079 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 155 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 221 روز
درصد پذیرش 24 %