اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1050
تعداد پذیرش 206
تعداد عدم پذیرش 533
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 399

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 301
تعداد مشاهده مقاله 502878
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 374077
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 76 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 266 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 1151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 226 روز
درصد پذیرش 20 %