اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1085
تعداد پذیرش 240
تعداد عدم پذیرش 557
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 415

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 335
تعداد مشاهده مقاله 527730
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 387668
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 104 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 295 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 1114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 156 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 234 روز
درصد پذیرش 22 %