اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1020
تعداد پذیرش 182
تعداد عدم پذیرش 521
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 391

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 277
تعداد مشاهده مقاله 484694
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 358221
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 70 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 252 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 200 روز
درصد پذیرش 18 %