اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 994
تعداد پذیرش 180
تعداد عدم پذیرش 504
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 381

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 277
تعداد مشاهده مقاله 461911
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 337492
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 239 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 164 روز
درصد پذیرش 18 %