- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)  
- هزینه بررسی و انتشار دارد  

    توجه
   تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری تولیدات گیاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از 
   طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

قابل توجه نویسندگان محترم: بر اساس سیاست‌گذاری جدید مجله، از تاریخ دریافت مقاله تا تصمیم نهایی برای چاپ، بیش از سه ماه به طول نخواهد انجامید.

 

                                   
شماره جاری: دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-132 

مقاله کوتاه پژوهشی

اثرسالیسیلیک اسید و هیومیک اسید بر عملکرد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سیر

صفحه 29-37

10.22084/ppt.2024.17359.1876

مهدی محمدی ازنی؛ سید علیرضا علوی مقدم؛ کامران قاسمی


ابر واژگان