- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)  
- هزینه بررسی و انتشار دارد  

    توجه
   تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری تولیدات گیاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از 
   طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

                                   
شماره جاری: دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-177 

اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب و عمق کاشت بر عملکرد، غده کل و قابل‌فروش در سه رقم سیب‌زمینی در کشت پاییزه

صفحه 91-103

10.22084/ppt.2019.19841.1944

سعیده صلواتی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ خسرو پرویزی؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


ابر واژگان