- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)  
- هزینه بررسی و انتشار دارد  

    توجه
   تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری تولیدات گیاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از 
   طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

                                   
شماره جاری: دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-146 

بررسی تأثیر کاشت تأخیری برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش گرمای انتهای فصل در مغان

صفحه 43-58

10.22084/ppt.2023.27274.2089

سدابه جهانبخش؛ عزیز رضاپور؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی؛ مرتضی کامرانی


ارزیابی واکنش عملکرد و ویژگی‌های کیفی علوفه دو ژنوتیپ کانولا (Brassica napus) به تیمارهای قطع آبیاری و تراکم بوته

صفحه 133-146

10.22084/ppt.2023.28320.2105

هنا عبوده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ عطاءاله سیادت؛ سید امیر موسوی؛ خلیل عالمی سعید


ابر واژگان