کلیدواژه‌ها = محلول‌پاشی
تعداد مقالات: 4
1. اثر غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد و اجزای آن در سیب‌زمینی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-56

خسرو پرویزی؛ شیرحسین فضلی


2. اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-81

سهراب داورپناه؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ خاویر آبادیا؛ رضا خراسانی


3. اثر سولفات روی و آهن بر عملکرد و محتوای کامفرول گیاه دارویی کاسنـی (.Cichorium intybus L) تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-111

علی سپهری؛ الهه چیت ساز؛ نساء قره باغلی؛ مریم ثمن


4. اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 207-217

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ اکبر باقری؛ نورالله خیری؛ ایوب امیری