اثرات ضدقارچی عصاره و اسانس گیاهان اکلیل کوهی و میخک بر رشد قارچ Botrytis cinerea

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیارگروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان با ویژگی ضد­قارچی، ضد­باکتریایی و آنتی­اکسیدانی در کنترل ضایعات پس از برداشت محصولات باغی به­ویژه کنترل پوسیدگی آن­­ها رو به پیشرفت است. در این مطالعه، عصاره اکلیل­کوهی و میخک با استفاده از حلال اتانول و اسانس گیاهان مذکور با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد. تاثیر عصاره­ها روی رشد قارچ بیماری­زای Botrytis cinerea به روش غذای مسموم و اسانس­ها در حالت تماسی (غذای مسموم) و نیز تدخینی در غلظت­های مختلف از صفر تا 600 پی­پی­ام بررسی شد. عصاره اتانولی هر دو گیاه به ­کلی فاقد اثر قارچ ­ایستایی بود. اسانس میخک در روش غذای مسموم در غلظت 300 پی­پی­ام و در روش تدخینی در غلظت 450 و 600 پی­پی­ام فعالیت قارچ­کشی از خود نشان داد. اسانس اکلیل­کوهی در روش تدخینی در غلظت­های 300، 450 و 600 پی­پی­ام فعالیت قارچ­ایستایی داشت. در غلظت­های مشابه، اسانس نسبت به عصاره، روش تدخینی نسبت به تماسی و فرآورده­های گیاه میخک نسبت به اکلیل­کوهی فعالیت ضد قارچی بالاتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Clove Buds and Rosemary Extracts and Essences on Control of Botrytis cinerea Growth

نویسندگان [English]

  • Zahra Vesaltalab 1
  • Mansour Gholami 2
1 MSC graduate in Horticultural,Department of Horticultural Sciences,, BU-Ali sina University, Hamedan
2 Associate professor in Department of Horticultural Sciences, BU-Ali sina University, Hamedan
چکیده [English]

The use of natural compounds due to their antifungal, antibacterial and antioxidant properties is proceeding in control of post harvest wastes especially postharvest decay. In this study Clove and Rosemary extracts were prepared using ethanol extraction and the essences were extracted with Clevenger apparatus. The effect of extracts on B. cinerea as pathogenic fungi was investigated by poisoned food and the effect of essences by fumigation and also poisoned food (contact) method, using different concentrations from 0 to 600 ppm. The ethanol extract of both plants had no fungi static effect. Clove essence at concentration of 300 ppm in poisoned food method and at 450 and 600 ppm in fumigation method stopped the fungus growth showing fungicide properties. 300, 450 and 600 ppm of rosemary essence in fumigation method, stopped the fungus mycelia growth showing fungi static properties. In the same concentrations, essence compared to ethanol extract, fumigation method to poisoned food method and clove to rosemary, showed greater antifungal effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosmarinus officinalis
  • Eugenia caryophyllata
  • Poisoned food method
  • Fumigation method
  • Antifungal activity