بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با کاربرد اسانس¬های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم¬آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان، رشت، ایران

4 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این پژوهش، تاثیر اسانس­های گیاهان آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در عصاره برخی میوه­ها مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور شامل مرحله کاربرد آنتی‌اکسیدان، منبع آنتی‌اکسیدان و غلظت آنتی‌اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت. غلظت­های صفر (شاهد)، 50، 75، 100 و 200 میکرولیتر در صد میلی‌لیتر از هر اسانس استفاده شد. عصاره­ میوه­های موز، شلیل، گلابی، انگور، آلو، هلو، سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز به­عنوان منبع آنزیم پراکسیداز به­کار برده شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­داری در فعالیت آنزیم پراکسیداز در میوه­های مورد مطالعه در هر دو مرحله وجود دارد (01/0>P). در پژوهش حاضر، به­طور کلی غلظت­های بالاتر اسانس مرزه خوزستانی نسبت به اسانس آویشن باغی و مورد، فعالیت ضد اکسایشی بالاتری را در مراحل قبل و بعد از عصاره­گیری نشان داد که احتمالاً به­دلیل وجود کارواکرول به­عنوان مهم­ترین ترکیب فعال بیولوژیکی موجود در اسانس مرزه خوزستانی است که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Peroxidase Enzyme Activity in Some Fruits by Application of Thyme, Myrtle and Savoury Essential Oils

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ehteshamnia 1
  • Abdolhossein Rezaeinejhad 2
  • Seyed javad Musavizadeh 3
  • Majid Alikhani koopaei 4
1 Young Researchers Chub, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 Assistant professor of plant production, Agriculture college, Lorestan university, Iran
3 Young Researchers Chub, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Plant production Dept., Agriculture and Natural Resources College of Saravan, Sistan and Baloochestan University, Iran
چکیده [English]

In this experiment, the effect of Thyme, Myrtle and savoury essential oils was evaluated on value of peroxidase enzyme activity in some fruits extractions. Peroxidase enzyme activity using factorial test in randomized completely design with 3 factor including stage of applying antioxidants, source and concentrations of antioxidants. Four concentrations of 50, 75, 100, and 200 µl/100ml from each essential oil were applied. Extractions of Banana, Nectarine, Pear, Plum, Peach, Grape, Golden Delicious and Red Delicious apples fruits used as source of peroxidase enzyme. The antioxidant activity of essential oils was compared to that of ascorbic acid. One unit of enzyme activity is defined as a change in absorbance of 0.001 min-1 (units/min/gr).The results revealed that the antioxidant activity of each essential oil was different in the fruits (p<0.01). The highest percent antioxidant activity was obtained under applying high concentrations of savoury essential oils in most of fruits than thyme and myrtle essential oils. This result can cause presence of carvacrol in savoury essential oils that have high antioxidant activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oils
  • Peroxidase enzyme
  • Antioxidant activity
  • Carvacrol