نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه و مهم‌ترین اجزاء عملکرد کنجد

دوره 10، شماره 2، آذر 1397، صفحه 145-156

10.22084/ppt.2017.11828.1662

محمدجواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی