کلیدواژه‌ها = خصوصیات مورفولوژیکی و گرده‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فاصله ژنتیکی لاین‌های ایزوسیتوپلاسمی نرعقیم برنج

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 59-68

10.22084/ppt.2018.3595

عمار افخمی قادی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری