کلیدواژه‌ها = ماده خشک
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-206

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند


2. آنالیز عنصری اسپیر گونه‌های مارچوبه بومی ایران و ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی با استفاده از همبستگی کانونیک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-120

سیدجواد موسوی زاده؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی


3. تأثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-140

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ زینب بساق زاده؛ شهلا شفیعی ادیب