پاسخ مراحل مختلف رسیدن میوه گوجه فرنگی به شرایط انباری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

گوجه­فرنگی به­عنوان یک میوه فرازگرا، می­تواند فرآیند رسیدن را پس از برداشت کامل کند. با برداشت میوه­های گوجه‌‌فرنگی در یک مرحله مشخص رسیدن و نگهداری آن در شرایط انباری متناسب با هر مرحله، می­توان میوه­هایی با کیفیت مناسب به بازار عرضه کرد. در این پژوهش اثر مرحله رسیدن و شرایط نگهداری بر عمر انباری میوه­های گوجه­فرنگی بررسی شد. بدین­منظور، میوه­ها در سه مرحله رسیدن شامل؛ رسیده سبز، نارنجی و قرمز برداشت و در سه شرایط دمایی مختلف شامل˚C˚C 13 و یک شرایط دمایی شبیه­سازی شده (از زمان برداشت تا مصرف گوجه­فرنگی توسط مصرف­کننده)، نگهداری شدند. رنگ میوه، رنگیزه­ لیکوپن، سفتی، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، مواد جامد محلول کل (TSS)، اسید­آسکوربیک، درصد کاهش وزن و خسارت سرمازدگی(CI) در مدت نگهداری، اندازه­گیری و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در پایان مدت انبارداری، رنگ میوه، محتوای لیکوپن، TA، TSS و سفتی میوه­های رسیده سبز و نارنجی نگهداری شده در دمای ˚C 13 به سطوح مشابه خود در میوه‌‌های قرمز رسید درحالی­که در این میوه­ها مقادیر اسید آسکوربیک از میوه­های قرمز کمتر بود. میوه­های انبار شده در دمای ˚C 13 به­صورت تقریباً طبیعی رسیدند، اما نگهداری میوه­ها در دمای ˚C 5 و شرایط دمایی شبیه­سازی شده (SC) باعث اختلال در رسیدن طبیعی آن­ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responses of tomato fruit to different storage conditions at maturity stages

نویسندگان [English]

  • Mohsen hatami 1
  • siyamak kalantari 2
  • mojtaba delshad 3
چکیده [English]

Tomato is a climacteric fruit and its ripening can be completed after harvest. Provided that appropriate storage condition for a given harvesting stage is implemented, fruits are endowed with proper quality for the market. In order to study the effects of maturity stage on fruit storage life, tomato fruits were harvested at three ripening stages. They were stored at three storage conditions i.e. 5 ˚C, 13 ˚C, and a simulated condition (SC) of the interval between harvest and consumption by the consumer. Fruit color, lycopene, firmness, pH, titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), ascorbic acid, weight loss, and chilling injury (CI) were measured and evaluated during the experiment. Results showed that at the end of the storage at 13 ˚C, mature green fruits had relatively similar values of color, lycopene content, TA, TSS, and firmness compared to the red ones, with the exception of their ascorbic acid. While storage of different maturity stages of tomatoes at 13 ˚C developed normal ripening, storage at 5 ˚C and SC disturbed the normal ripening process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postharvest
  • Tomato
  • Maturity stage
  • Storage temperature
  • Ripenin