اثر کاربرد برخی فلزات سنگین در مرحله جوانه زنی و باززایی درون شیشه ای چمن برموداگراس

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک

2 دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

عناصر سنگین از جمله مهم­ترین آلوده­کننده­های محیط­زیست در بین آلاینده­های خطرناک می­باشند. چمن­ها به­دلیل اینکه به­عنوان پایین­ترین اشکوب تشکیل­دهنده­ی فضای سبز و در مجاورت نزدیک با این آلاینده­ها هستند. به­راحتی قادر به جذب آلاینده­های ذکر شده می­باشند. در این تحقیق تأثیر فلزات سنگین که شامل فلزات ضروری مانند مس، روی و فلز غیرضروری نقره (به دو شکل نیترات­نقره و نانوذرات نقره) در مرحله جوانه­زنی بذر و باززایی کالوس در شرایط درون شیشه­ای­ برموداگراس مورد بررسی قرار گرفت. غلظت­های فلزات مورد استفاده صفر، 5، 10، 15 و20 میلی­گرم در لیتر بودند. نتایج نشان داد که فلزات روی و مس نقش مهمی در مراحل جوانه­زنی و باززایی جنین­های سوماتیکی برموداگراس دارد. کاربرد نیترات­نقره موجب تحریک انگیزش ریشه نابه­جا بر روی توده­های کالوسی و همچنین رشد ریشه چه در مرحله جوانه­زنی شد. همچنین اثر سمیت نانوذرات نقره در تمامی مراحل رشد و نمو برون­شیشه­ای و درون­شیشه­ای برموداگراس مشهود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Some Heavy Metals Application on Seed Germination and In Vitro Regeneration of Bermudagrass

نویسندگان [English]

  • mina taghizadeh 1
  • moosa solgi 2
  • mahdiye karimi 3
  • taherah shahcheragi 4
چکیده [English]

Heavy metals are one of the most important environmental pollutants among dangerous pollutants. Turfgrasses are as lowest surface of landscape and close to these pollutant particles. Thus, they could absorb these mentioned pollutants. In this work, the effects of heavy metals including essential ones such as copper and zinc and non-essential such as silver (in two forms of silver nitrate and nanoparticles) on seed germination stage and callus regeneration in In Vitro of Bermudagrass were investigated. The metals concentrations which used were 0, 5, 10, 15 and 20 mg/L. The results showed that zinc and copper have important role on seed germination and somatic embryogenesis of Bermudagrass. Application of silver nitrate stimulated the adventitious rooting induction of calli and radicle growth in seed germination. Further, the toxicity effects of silver nanoparticles were evident in all stages of growth and development in In Vivo and In Vitro of Bermudagrss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollutants
  • Solphate zinc
  • Solphate copper
  • Silver
  • Somatic Embryogenesis