افزایش عمر گل‎جایی گل بریده ژربرا رقم "سازو" با استفاده از اسانس‎های گیاهی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر(عج)، رفسنجان

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر(عج)، رفسنجان

چکیده

گل بریده ژربرا (Gerbera jamessonii) ارزش اقتصادی زیادی در صنعت بین‎المللی گل‎های بریده دارد. ژربرا به­دلیل حساسیت به اتیلن و میکروارگانیزم‎های درون محلول نگهدارنده که باعث بسته­شدن آوندی می‎شوند، عمر پس از برداشت کمی دارد برای بررسی اثر اسانس‎های گیاهی (تیمول، منتول و اوژنول) بر حفظ کیفیت و افزایش عمر گل‎جایی گل‎ بریده ژربرا، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل دو سطح تیمول (75 و 125 میلی‎گرم در لیتر)، دو سطح منتول (75 و 125 میلی‎گرم در لیتر)، دو سطح اوژنول (50 و 100 میلی‎گرم در لیتر) و شاهد (آب مقطر) بودند. این تیمارها به­صورت بلندمدت اعمال شدند. در کلیه محلول‎های نگهدارنده واحدهای آزمایشی، ساکارز چهار درصد اضافه گردید. همه گل­های بریده تیمار شده در دمای 2±25 درجه‎ سانتی‎گراد و رطوبت نسبی 55-50 درصد نگهداری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد در مقایسه با شاهد (49/7 روز)، بیشترین عمر گل‎جایی در گل‎های تیمارشده با منتول 75 میلی‎گرم در لیتر (08/9 روز) و پس از آن اوژنول 50 میلی‎گرم در لیتر (99/8 روز) و تیمول 125 میلی‎گرم در لیتر (91/8 روز)  به­دست آمد. همچنین در این آزمایش تیمارهای منتول و تیمول بیشترین جذب محلول نگهدارنده، قطر گل و ساقه و کمترین pH محلول نگهدارنده، و رشد میکروبی را نشان دادند. بنابراین، این اسانس‎ها در شرایط این پژوهش به­عنوان بهترین تیمار شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the Vase Life of Cut Gerbera cv. Sazo by Essential Oils

نویسندگان [English]

  • maryam hashemi 1
  • s hosein mirdehghan 2
چکیده [English]

Gerbera (Gerbera jamesonii) cut flower has magnificent economical value in international cut flower industry. Due to sensitivity to ethylene and microbial growth in preservatives, it has a short vase life. In order to assess the effects of essential oils (thymol, menthol and eugenol) on quality and vase-life of cut flower of gerbera, an experiment was conducted based on completely randomized design. The cut flowers of gerbera were treated with thymol (75 and 125 mg/L), menthol (75 and 125 mg L-1) and eugenol (50 and 100 mg L-1) along with control (distilled water) treatment. Essential oils were applied as long-term treatment. Sucrose (4%) was added to all preservative solutions of experimental units. All treated cut flowers were stored at 25±2 º C and RH of 50-55%. The results indicated that the highest vase-life was obtained in thymol 125 mg L-1 (8/91 day) followed by menthol 75 mg L-1 (9/08 day) and eugenol 50 mg L-1 (8/99 day) compared to control (7/49 day). Among all treatments, thymol and menthol increased preservative solution uptake, stem and flower diameter and decreased preservative pH and microorganism growth. Thus, these essential oils  are suggested as the best treatment based on the results obtained in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gerbera
  • Essential oils
  • Vase life
  • Preservative solution
  • Microorganism