نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر استفاده از فاضلاب و کمپوست بر شاخص‌های رشد و جذب برخی عناصر غذایی در ریحان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-15

مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی؛ فرشاد دشتی؛ قاسم رحیمی؛ نصرالدین پارسافر


2. بررسی تأثیر تلقیح قارچ میکوریز بر سطوح مواد تنظیم‌کننده ی رشد گیاهی و کیفیت تولید ریز‌غده در گیاهچه‌های سیب‌زمینی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 109-117

خسرو پرویزی؛ فرشاد دشتی؛ محمود اثنی عشری؛ فرهاد رجالی؛ مسعود بوجار