کلیدواژه‌ها = بنتونیت
تعداد مقالات: 1
1. اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-37

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی