کلیدواژه‌ها = شاهبیزک Atropa belladonna L
تعداد مقالات: 1
1. تولید و انتشار آلکالوئیدهای تروپان از گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) در شرایط هیدروپونیک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-32

سید شریف سادات؛ خسرو پیری؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ پیمان صالحی