کلیدواژه‌ها = خاکستر خام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هیومی ‌پتاس و سولفات پتاسیم روی برخی صفات بیوشیمیایی و ماندگاری گل شب‌بو (Matthiola incana var. Annua)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-142

لیلا صالحی؛ مهرانگیز چهرازی؛ فریده صدیقی دهکردی؛ عبدالامیر معزی