کلیدواژه‌ها = تداخل
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خصوصیات رشدی علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر افت عملکرد گندم (Triticum aestivm L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی


2. تأثیر تداخل علف¬هرز - گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های¬هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-9

حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ علی اصغری؛ الکساندر میخایلوویچ تولیکف