نقش ضد قارچی اسانس گیاه مرزه بر Alternaria citri

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

3 کارشناس تولیدات گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

4 کارشناس گیاهان دارویی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

گیاه مرزه از گیاهان تیره نعناع به شمار می­رود و در بسیاری از نقاط ایران به گل می­نشیند. اسانس گیاه مرزه از تقطیر با بخار آب از برگ­ها و سرشاخه­های برگ­دار حاصل می­شود که در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس گیاه مرزه بر روی قارچ پاتوژن Alternaria citri می­باشد. برای بررسی خواص ضد قارچی اسانس گیاه مرزه ابتدا اقدام به تهیه اسانس مرزه شد. سپس قارچ آلترناریا جدا و در محیط کشت مخصوص رشد قارچ (Potato Dextero Agar) کشت گردید. پس از خالص­سازی قارچ‌ها، محیط کشت پتیتو دکسترو آگار با غلظت‌های مختلف اسانس مرزه (صفر ،100،200،300،400،500 و 600 پی­پی­ام) تهیه و سپس قارچ A. citri به­صورت قطعات کوچکی بر روی محیط قرار گرفته و در دمای 25 درجه سانتی­گراد در دستگاه انکوباتور انکوبه گردید. پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت تا مدت زمان 8 روز رشد پرگنه­های قارچ بر روی محیط حاوی اسانس بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که اسانس مرزه در غلظت 400 پی­پی­ام به بالا در محیط کشت به­طور کامل بر روی رشد قارچ اثر داشته و مانع رشد آن می­گردد. شایان ذکر است غلظت‌های پایین­تر باعث کند شدن رشد قارچ گردید ولی رشد آن را متوقف نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Antifungal Essential oil From Satureja hortensis on Alternaria citri

نویسندگان [English]

  • Lalle Yazdanpanah 1
  • Mohammadmehdi Aminaii 1
  • Bahman Panahi 2
  • Mohssen Emamifar 3
  • Mansoureh Mahdian 4
1 Member of Scientific Board of Kerman Agriculture and Natural Resources Research Center, Kerman, Iran
2 Researcher of Kerman Agriculture and Natural Resources Research Center, Kerman, Iran
3 Ex-graduate Student in Medicinal Plants Science
4 Ex-graduate Student in Medicinal Plants Science
چکیده [English]

Savory plant (Satureja hortensis) belongs to the mint family which blooms in most parts of Iran. Savory essential oil wich could be obtained from steam distillation of leaves and leafy branches, is used in medicine and food industry. This study was aimed to evaluate interactions of antifungal activity of savory essential oil on Alternaria citri. In order to evaluate antifungal properties of savory essential oil, it was prepared from plant material, initially. Then, Alternaria citri strains were isolated and cultured in PDA medium culture. The PDA media were with different concentration of savory essential oil (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ppm) after purification of fungi and followed up by cutting of Alternaria citri raised as well attached on PDA medium and then were incubated at 25°C temperature in a incubator.The fungal growth in mediums with different concentration of Satureja hortensis essential oil were evaluated after 24, 48, 72 hours to 8 days. The obtained data were analyzed by using SPSS software and the mean volues were compared with Duncan’s test.The obtained results indicated that savory essential oil from 400 ppm and higher concentrations demonstrate inhibitory effects on fungal growth and spores production.In addition,lower concentrations from 400 ppm reduced speed of fungi growth, but not ceased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satureja hortensis
  • Alternaria citri
  • PDA medium