اثر آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر رشد و گل‌دهی آهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر رشد و گل‌دهی گیاه زینتی حساس به شوری آهار،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار به‎صورت آبیاری با آب شیرین به‌عنوان شاهد (0، بدون کلرید سدیم) و یا تلفیق آب شیرین و شور با غلظت‎های 40 و 70 میلی‎مولار کلرید سدیم درهر بار آبیاری و سه تکرار انجام گرفت. آزمایش از طریق کشت بذر در گلدان‎های حاوی خاک زراعی، ماسه و کود دامی پوسیده در گلخانه طی دو فصل متوالی زمستان و بهار 1 انجام شد. نتایج نشان داد که گیاهانی که همواره و یا دوبار در میان با آب 70 میلی‎مولار کلرید سدیم (70-70-70 و 70-70-0) آبیاری شدند به‏طور کامل از بین رفتند. بر اساس نتایج، گیاهانی که یک بار در هر سه بار آبیاری یا یک‎بار در میان با آب حاوی 70 میلی‎مولار کلرید سدیم (70-0-0 و 70-0-70-0) آبیاری شده بودند رشد و گل‌دهی بهتری نسبت به گیاهان همواره آبیاری شده با آب حاوی 40 میلی‎مولار کلرید سدیم (40-40-40) نشان دادند. هم‌چنین این گیاهان از نظر پراکسیداسیون غشای سلولی، میزان کلروفیل و کاروتنویید و تجمع عناصر پتاسیم و سدیم وضعیت بهتری نسبت به گیاهان تیمار 40-40-40 داشتند. براساس نتایج این مطالعه، آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین استفاده از آب‎های شور در فضاهای سبز و پرورش گیاهان زینتی را امکان‌پذیر می‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Integrated Irrigation with Saline and Fresh Water on Growth and Flowering of Zinnia

نویسندگان [English]

  • Zahra Sepahvand 1
  • Abdolhossein Rezaei Nejad 2
  • Sadegh Mousavi-Fard 3
1 MSc Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of integrated irrigation with saline and fresh water on growth and flowering of Zinnia (Zinnia elegans L.), a sensitive plant to salinity, an experiment was carried out in greenhouse during two successive seasons of winter and spring. The experiment was performed in greenhouse by sowing seeds in plastic pots containing equel proportion of soil, sand and manure compost. The experiment was arranged based on a completely randomized design with nine treatments and three replications. The treatments included irrigation with fresh water (0, no NaCl) as control and integrated irrigation with fresh water and water containing 40 or 70 mM NaCl. The results showed that plants that were repeatedly irrigated with 70 mM NaCl (70-70-70) and plants that were irrigated two out of three times with 70 mM NaCl (0-70-70), died. Plants that were irrigated once in between or one out of three times with 70 mM NaCl (0-70-0-70 or 0-0-70) showed better growth and flowering compared to those repeatedly irrigated with 40 mM NaCl (40-40-40). Furthermore, these plants showed improved cell membrane stability, higher chlorophyll and carotenoids contents and higher potassium/sodium content compared to 40-40-40 treated plants. According to the results of the present study, integrated irrigation with saline and fresh water makes it possible to use saline water for landscaping and ornamental plants cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium chloride
  • Cell membrane
  • Chlorophyll
  • Carotenoid