نویسنده = حسن ساریخانی
اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 149-157

10.22084/ppt.2017.4921.1308

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری


محیط‌کشت بهینه برای رشد درون شیشه‌ای گل‌آذین انگور

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-219

اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد