کلیدواژه‌ها = تنظیم‌کننده رشد
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسپری برگی اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی در شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-79

یوسف نصیری؛ طه ایزان؛ عبداله جوانمرد؛ جلال آرژه