کلیدواژه‌ها = وزن صد دانه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح مختلف زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (.Phasaeolus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-151

احسان حبیب پورکاشفی؛ محمد حسین قرینه قرینه؛ علیرضا شافعی نیا؛ مهدی روزرخ


2. خصوصیات جوانه‌زنی بذور حاصل از چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-98

خبات ورمزیاریان؛ یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی