کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم "سبدازل" در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129

نجمه فرهودی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ فتانه یاری؛ احسان شهبازی


2. تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رشد دو رقم ذرت شیرین

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-165

افسانه نعمت پور؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت