موضوعات = فیزیولوژی و اصلاح سبزی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز عنصری اسپیر گونه‌های مارچوبه بومی ایران و ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی با استفاده از همبستگی کانونیک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-120

سیدجواد موسوی زاده؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی


2. تأثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 163-179

معصومه عامریان؛ فرشاد دشتی؛ مجتبی دلشاد