کلیدواژه‌ها = کشت بافت
تولید پیازچه گیاه موسیر (Allium hirtifolium) در شرایط درون شیشه¬ای

دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 65-73

حجت قهرمانی مجد؛ فرشاد دشتی؛ خسرو پیری؛ محمد باقر یاری


بررسی کالوس¬زایی و جنین¬زایی رویشی توت¬فرنگی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 55-68

سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ محمود اثنی عشری