کلیدواژه‌ها = خشکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توان تحمل به شوری و خشکی جدایه¬های ریزوبیومی هم¬زیست عدس در شرایط دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-68

حسین¬علی علیخانی؛ لیلا محمدی