موضوعات = اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترکیب‌پذیری لاین‌های نرعقیم سیتوپلاسمی (CMS) برنج جهت تولید بذر هیبرید

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-65

امید محمدی؛ غفار کیانی؛ نادعلی باقری